Υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης ΤΠΕ υποδομής

Outsourcing

Η εταιρεία μας διαθέτει τεχνογνωσία, εμπειρία και έμπειρους μηχανικούς για την αποτελεσματική υποστήριξη της Τηλεπικοινωνιακής και Πληροφορικής (ΤΠΕ) υποδομής σας.

Η Computer Studio προσφέρει και υποστηρίζει συμβόλαια τύπου SLA, τα οποία καθορίζουν με σαφήνεια τους όρους της παρεχόμενης υπηρεσίας μας. Το βασικό στοιχείο κάθε SLA είναι ο ορισμός και η περιγραφή των μετρήσιμων δεικτών που εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα και την πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εγγυημένων επιπέδων υπηρεσιών. To SLA που προσφέρει η εταιρεία μας συμπεριλαμβάνει την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ καθώς και της υποδομής backup cloud (όπου απαιτείται).

Προσαρμόζουμε τις λύσεις outsourcing γύρω από τις επιχειρησιακές ανάγκες και προτεραιότητές σας, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε πρόσβαση σε πελατοκεντρικές συμφωνίες που περιλαμβάνουν τις τεχνολογικές πλατφόρμες που διαθέτετε καθώς και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών που επιθυμείτε.

Ενδεικτικές υπηρεσίες outsourcing:

  • 24Χ7 τηλεφωνικό κέντρο με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο.
  • Ευέλικτη και αξιόπιστη διαχείριση απομακρυσμένης θέσης εργασίας.
  • Υποστήριξη ομάδας IT του πελάτη.
  • Ανάπτυξη εξοπλισμού πληροφορικής.
  • Ευρεία περιοχή κάλυψης υποστήριξης συσκευών πολλαπλών τοποθεσιών.
  • Άμεση επί τόπου υποστήριξη με υψηλή διαθεσιμότητα.
  • Επίκαιρη επίλυση προβλημάτων και υποστήριξη για υπολογιστές, διακομιστές, δίκτυο(LAN, WAN).
  • Διαχείριση εισιτηρίων (ticketing) αναφοράς προβλημάτων.
  • Καταγραφή ευρετηρίου για όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων καταγραφής απομακρυσμένης πρόσβασης.

Θέλετε να δείτε περισσότερα

παραδείγματα της δουλειάς μας;

Για ποιον εργαστήκαμε;

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση