ΓΚΠΔ (GDPR)

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) αποτελεί την σημαντικότερη νομική ρύθμιση των τελευταίων 20 ετών στο πεδίο των Προσωπικών Δεδομένων, τροποποιώντας σημαντικά τους όρους χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων, τα δικαιώματα των Υποκειμένων και τις υποχρεώσεις των φορέων.

Είμαστε εδώ για να βεβαιωθούμε ότι είστε προετοιμασμένοι.

Διαχείριση του Φορέα

Προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τις επιταγές του GDPR, θα εξετάσουμε τις εσωτερικές σας διαδικασίες προβαίνοντας σε μια συστηματική καταγραφή των ροών δεδομένων στο εσωτερικό του Οργανισμού (Data Flow) όπως και σε μια αναλυτική αξιολόγηση ρίσκων και αντικτύπου (Risk and Impact assessment). Η έρευνα μας και οι προτάσεις συμμόρφωσης που την συνοδεύουν θα σας επιτρέψει να βελτιστοποιήσετε όπου χρειάζεται την λειτουργία σας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεστε. Η μελέτη μας σας επιτρέπει να προστατευθείτε αποτελεσματικά από τις σημαντικές κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος, ενισχύοντας σημαντικά την αξιοπιστία του Φορέα σας.

Σε περίπτωση ευπάθειας η εταιρεία μας παρέχει τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). Η επίβλεψη εκ μέρους μας της διαδικασίας συμμόρφωσης θα σας επιτρέψει την βέλτιστη εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών ώστε να μπορείτε να παραμείνετε συμβατοί με τις επιταγές του Κανονισμού.

Συμβουλές Τεχνολογίας & Υλοποίηση προτεινόμενων λύσεων

Η πολύχρονη εμπειρία της Εταιρείας μας στα συστήματα Πληροφορικής και η εξειδικευμένη ομάδα έργου αποτελεί εγγύηση για την παροχή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών λύσεων. Εξετάζοντας κάθε μέρος του περιβάλλοντός σας, συζητώντας με τους υπεύθυνους και τα ανώτερα στελέχη, και χαρτογραφώντας τις υποδομές του φορέα σας, προτείνουμε ένα σχέδιο που βελτιώνει το περιβάλλον σας επιτρέποντας σας να υιοθετήσετε τις βέλτιστες πρακτικές και τεχνικές λύσεις.

Ισχύει ο ΓΚΠΔ για εμένα;

Εάν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του φορέα σας

  • επεξεργάζεστε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Ευρωπαίων Πολιτών αυτοματοποιημένα ή χειροκίνητα
  • επεξεργάζεστε δεδομένα συνεργατών με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • εργάζεστε στην κατεύθυνση συμμόρφωσης με το GDPR αλλά χρειάζεστε βοήθεια στο τεχνικό πεδίο.
  • Έχετε την έδρα σας σε χώρα της ΕΕ

Η Computer Studio εγγυάται την παροχή εξειδικευμένων λύσεων στις εξατομικευμένες ανάγκες σας.

Θέλετε να δείτε περισσότερα

παραδείγματα της δουλειάς μας;

Για ποιον εργαστήκαμε;

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση