Οι Υπηρεσίες μας

Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

DPIA

ERP

Η ενσωμάτωση λύσεων ERP (Enterprise Resource Planning) μπορεί να ενοποιήσει τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε και είναι ζωτικής σημασίας εάν η επιχείρησή σας επιθυμεί να αυξήσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά της.

GDPR

GDPR

Προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τους Κανονισμούς GDPR, θα εξετάσουμε τις εσωτερικές σας διαδικασίες και θα τις βελτιστοποιήσουμε όπου χρειάζεται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η προστασία προσωπικών δεδομένων.

SYSTEM INTEGRATION

System Integration

Το χαρτοφυλάκιό μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από τις στρατηγικές συμβουλές πληροφορικής, συμβουλευτικές υπηρεσίες cloud, υπηρεσίες μετασχηματισμού κέντρου δεδομένων έως την υλοποίηση και υποστήριξη ασφαλών Data Centers.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ανάπτυξη Λογισμικού

Το τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού της CS δημιουργεί ψηφιακές λύσεις για τους πελάτες μας, ώστε να γίνουν πιο ευέλικτοι, να εξερευνήσουν νέες δυνατότητες επέκτασης, να αυτοματοποιήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους με στρατηγικό στόχο να γίνονται συνεχώς πιο ανταγωνιστικοί.

DPO

Τεχνική Υποστήριξη

To τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Πληροφορικής της CS είναι αφοσιωμένο στην παροχή γρήγορων, αξιόπιστων και προσαρμόσιμων υπηρεσιών Υποστήριξης Πληροφορικής, ώστε ο πελάτης μας να επικεντρώνει στις δικές του κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες.

TELECONFERENCE

DPO

Με στόχο την επίτευξη του επιθυμητού επίπεδου συμμόρφωσης έχουμε εκπονήσει μια αναλυτική μέθοδο συμμόρφωσης, η οποία προσαρμόζεται κάθε φορά στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε Φορέα και με τρόπο που να εγγυάται τη σύννομη και ασφαλή συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ας ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας.

Έχετε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας;

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση