Τεχνικές Υπηρεσίες και Προϊόντα

Τεχνογνωσία και εύρος προϊόντων.

Η δύναμή μας έγκειται στην τεχνογνωσία μας, στο εύρος των προϊόντων που μπορούμε να διαχειριστούμε, καθώς και την εις βάθος παροχή υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα είναι λειτουργία χωρίς προβλήματα και υψηλό uptime της πληροφορικής υποδομής σας.

Επιγραμματικά, οι δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν:

Υπηρεσίες:

 • Ημερήσια παρακολούθηση και διαχείριση της λειτουργίας της ΙΤ υποδομής.
 • Επιτόπιες συντηρήσεις, ενημερώσεις και επιδιορθώσεις.
 • Υπηρεσίες έκτακτης ανάκαμψης.
 • Εκτέλεση και παρακολούθηση της λειτουργίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
 • Αλλαγή διαχείρισης αιτήσεων.
 • Προγραμματισμένη συντήρηση εξοπλισμού και επανεκκίνηση.
 • Παροχή πόρων δικτύου για νέους χρήστες και νέο εξοπλισμό.
 • Παρακολούθηση της κυκλοφορίας δικτύου.
 • Ενημέρωση διαγράμματος ΙΤ υποδομής.

Τεχνολογική κάλυψη προϊόντων:

 • Physical Servers
 • Storage
 • Hypervisor Hosts
 • Virtual Machine Instances
 • Converged Systems
 • Microsoft Windows Operating Systems
 • Switches
 • Routers
 • Wireless Access Points
 • Firewall
 • UPS

Έχετε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με τις τεχνικές υπηρεσίες μας;
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση