Μεθοδολογία Υλοποίησης ERP

Aποδεδειγμένη προσέγγιση στα προγράμματα ERP

Η μεθοδολογία υλοποίησης αποτελεί αποδεδειγμένη προσέγγιση στα προγράμματα ERP αφού εστιάζει στην παραγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων και επιθυμητών αποτελεσμάτων. Στον πυρήνα της προσέγγισής μας εδράζεται η επίτευξη επιχειρηματικής αξίας και όχι μόνο η “εγκατάσταση ενός νέου συστήματος”. Οι σύμβουλοι ERP θα συνεργαστούν μαζί σας για να κατανοήσουν σωστά τους στόχους του οργανισμού σας και θα αναπτύξουν σχέδια εφαρμογής που θα καλύπτουν την πραγματικότητα. Η μεθοδολογία μας σχεδιάστηκε για να συμμορφώνεται με τις βέλτιστες πρακτικές της PMI. Συνδυάζει προσεκτικά την τεχνογνωσία μας σε ένα κορυφαίο σύνολο προτύπων στον τομέα της διαχείρισης έργων.

Η μεθοδολογία μας, επίσης, κλιμακώνεται για να ταιριάζει σε ποικιλία διαφορετικών τύπων έργων. Συμμετέχουμε τακτικά στις ακόλουθες κατηγορίες δεσμεύσεων:

Εφαρμογές πλήρους υπηρεσίας

Η CS και ο πελάτης συνεργάζονται συντονισμένα μέσω των ενεργειών εκκίνησης με καθημερινή επικοινωνία από την αρχική φάση σχεδιασμού του έργου. Οι σύμβουλοι ERP θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε συνεργατική προσέγγιση μεταξύ της ομάδας σας και της δικής μας σχετικά με την προετοιμασία του σχεδίου υλοποίησης, την εγκατάσταση του λογισμικού, την παροχή συμβουλών σε θέματα κατάρτισης και βέλτιστης πρακτικής, την παροχή βοήθειας για τη μετατροπή δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων.

Εφαρμογές γρήγορης εκκίνησης

Προσφέρουμε μοναδικό και αποτελεσματικό τρόπο για τις μικρότερες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το σύστημά τους και να δημιουργήσουν σύντομα θετική απόδοση επένδυσης (ROI). Η CS θα σας παρέχει μια προκαθορισμένη βάση δεδομένων και θα εκπαιδεύσει την ομάδα σας σε ένα τυποποιημένο σύνολο βέλτιστων πρακτικών ώστε να μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα σας σε εβδομάδες, όχι μήνες.

Μάθετε περισσότερα - 5 προτεινόμενα βήματα για μια επιτυχημένη εφαρμογή ERP

H CS με τη δεκαπενταετή εμπειρία της στην υλοποίηση έργων ERP προτείνει τα ακόλουθα πέντε (5) βασικά βήματα υλοποίησης ενός έργου ERP.

Η αξιολόγηση των τρεχουσών επιχειρηματικών διαδικασιών σας και ο εντοπισμός βασικών δεικτών απόδοσης είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα σε οποιοδήποτε έργο ERP.

Τα περισσότερα συστήματα ERP έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν απογραφή, πελάτες τιμολογίων και να αγοράζουν προϊόντα. Δημιουργήστε λίστα απαιτήσεων που επικεντρώνει στα στοιχεία που είναι πιο σημαντικά για εσάς και αυτά που νομίζετε ότι μπορεί να είναι κάπως μοναδικά για την εταιρεία ή τη βιομηχανία σας. Φροντίστε να εμπλέξετε στελέχη, διαχειριστές και άλλους από κάθε λειτουργική περιοχή. Ορισμένοι σύμβουλοι ERP έχουν προκαθορισμένους καταλόγους απαιτήσεων για να διαλέξετε, αλλά γνωρίζετε ότι μια μακρά λίστα απαιτήσεων δεν είναι απαραιτήτως μια λίστα καλύτερων απαιτήσεων!

Η έρευνα των συστημάτων ERP, ο προγραμματισμός των demos και η αντιμετώπιση των πωλητών είναι όλα μέρος της διαδικασίας. Χρειάζεστε βοήθεια; Συνεργαστείτε με ένα σύμβουλο επιλογής ERP που μπορεί να σας βοηθήσει και να σας οδηγήσει γρήγορα σε σύντομη λίστα πιθανών λύσεων ERP.

Αφού επιλέξετε ένα σύστημα ERP, φροντίστε να συνεργαστείτε με ένα σύμβουλο υλοποίησης ERP που γνωρίζει το σύστημά σας σε βάθος.

Η εφαρμογή ERP είναι ένα συνεχιζόμενο έργο. Πρέπει να αξιολογείτε συνεχώς το κατά πόσον το σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους στόχους σας, εφαρμόζει νέες λειτουργίες καθώς αλλάζει το λογισμικό ή την επιχείρησή σας, όπως και ότι προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης νέων και υπαρχόντων υπαλλήλων.

Εξασφαλίστε την υλοποίηση ERP εντός του προϋπολογισμού:

Ορίστε προσδοκίες δέσμευσης χρόνου: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τις προσδοκίες νωρίς και σχετικά με τη χρονική δέσμευση που απαιτείται από όλα τα μέλη της ομάδας έργου. Οι διευθυντές και τα στελέχη πρέπει να δώσουν ένα καλό παράδειγμα και να καταστήσουν σαφές ότι η υλοποίηση του ERP αποτελεί σημαντικό μέρος της δουλειάς κάθε μέλους της ομάδας.

Προσαρμογές ελέγχου: Είναι πιθανό ότι θα έχετε αναφορές ή φόρμες που πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας. Ζητείστε από τα άτομα της επιχείρησής σας να δικαιολογήσουν κάθε αίτημα προσαρμογής και στη συνέχεια εξετάστε αυτά τα αιτήματα ώστε να καταλήξετε σε ένα τελικό τυποποιημένο σύστημα που θα αντέχει να διατηρηθεί και στο μέλλον να αναβαθμιστεί ευκολότερα.

Ευελιξία: Θα χρειαστεί να αξιολογείτε συνεχώς τους στόχους του έργου σε σχέση με το χρόνο και τα χρήματα που απαιτεί, κατ’ αναλογία και αντιστοίχιση τυχόν νέων αναγκών που θα διαπιστώνονται κατά την εξέλιξη της εφαρμογής. Ας λάβετε υπόψη σας ότι ίσως χρειαστεί να μετακινήσετε την ημερομηνία μετάβασης ή να μειώσετε τη λειτουργικότητα στην οποία ζείτε, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Έχετε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις λογισμικού που βασίζονται σε Cloud ή On-Premise;

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση