35 Χρόνια Εμπειρίας

Αξιοπιστία – Εμπιστοσύνη – Αποτελεσματικότητα

Slide01
Ανάπτυξη Enterprise Resource Planning (ERP)
Για άμεση και αποτελεσματική ενσωμάτωση λύσεων για ενοποίηση των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται
Slide02
Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Εκτελούμε χρέη DPO, με πολύ σημαντική εμπειρία σε Ιδιωτικούς και Δημόσιους Οργανισμούς
Slide03
Έργα Συμμόρφωσης Οργανισμών με το GDPR
Για μία πρώτη άμεση προσαρμογή με τις βασικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
Slide04
Δημιουργία Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA)
Σύνταξη DPIA για διαδικασίες οι οποίες περιλαμβάνουν «ευαίσθητα» δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Slide05
System Integration
Προσαρμόστε τα συστήματά σας, ώστε να υλοποιούνται οι εργασιακές διαδικασίες της επιχείρησής σας με ασφάλεια και αποδοτικότητα
Slide06
Ανάπτυξη Λογισμικού
Ψηφιακές λύσεις για μεγαλύτερη ευελιξία των πελατών μας και δυνατότητα αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών τους
Slide07
Teleconferencing
Η Computer Studio διαθέτει ολοκληρωμένες υπηρεσίες teleconferencing και αποτελεί τον επίσημο συνεργάτη (partner) της ZOOM στην Ελλάδα
previous arrow
next arrow

Οι Υπηρεσίες μας

SYSTEM INTEGRATION

System Integration

Το χαρτοφυλάκιό μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από τις στρατηγικές συμβουλές πληροφορικής, συμβουλευτικές υπηρεσίες cloud, υπηρεσίες μετασχηματισμού κέντρου δεδομένων έως την υλοποίηση και υποστήριξη ασφαλών Data Centers.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ανάπτυξη Λογισμικού

Το τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού δημιουργεί ψηφιακές λύσεις για τους πελάτες μας, ώστε να γίνουν πιο ευέλικτοι, να εξερευνήσουν νέες δυνατότητες επέκτασης, να αυτοματοποιήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους με στρατηγικό στόχο να γίνονται συνεχώς πιο ανταγωνιστικοί.

TELECONFERENCE

Τeleconferencing

Η Computer Studio διαθέτει ολοκληρωμένες υπηρεσίες teleconferencing και αποτελεί τον επίσημο συνεργάτη (partner) της ZOOM στην Ελλάδα προσφέροντας τα πιο σύγχρονα και ασφαλή μέσα για τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων.

GDPR

GDPR

Προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τους Κανονισμούς GDPR, θα εξετάσουμε τις εσωτερικές σας διαδικασίες και θα τις βελτιστοποιήσουμε όπου χρειάζεται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η προστασία προσωπικών δεδομένων.

DPO

DPO

Με στόχο την επίτευξη του επιθυμητού επίπεδου συμμόρφωσης έχουμε εκπονήσει μια αναλυτική μέθοδο συμμόρφωσης, η οποία προσαρμόζεται κάθε φορά στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε Φορέα και με τρόπο που να εγγυάται τη σύννομη και ασφαλή συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

DPIA

GDPR - DPIA

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή DPIA σε εσάς εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την απόφαση αρ.65/2018 ΦΕΚ 1622/Β/10-05-2019 της ΑΠΔΠΧΗ.

Οι Πελάτες μας

Έχετε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας;

Απόδοση Επένδυσης

Προσφέρουμε μοναδικό και αποτελεσματικό τρόπο για τις μικρότερες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το σύστημά τους και να επιτύχουν σύντομα θετική απόδοση επένδυσης.

Article Two

Τεχνογνωσία

Η δύναμή μας έγκειται στην τεχνογνωσία μας, στο εύρος των προϊόντων που μπορούμε να διαχειριστούμε, καθώς και την εις βάθος παροχή υπηρεσιών.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση